3 chữ P trong bao bì nhựa

1. Khái niệm về bao bì nhựa

Bao bì nhựa là một sản phẩm dùng để bao gói và chứa đựng nhằm bảo quản chất lượng sản phẩm bên trong và đồng thời bảo vệ sản phẩm từ lúc đóng gói, lưu kho, vận chuyển và đến tay người tiêu dùng.

2. Chức năng bao bì nhựa

Chức năng của bao bì nhựa được thực hiện bởi 3 chữ P:

P1: Presentation: Trình bày, chữ P đầu tiên cho chúng ta biết thông tin trên bao bì như:

1/ Tên sản phẩm
2/ Tên và địa chỉ nhà sản xuất
3/ Định lượng sản phẩm
4/ Thành phần cấu tạo sản phẩm
5/ Xuất xứ sản phẩm
6/ Hướng dẫn sử dụng
7/ Ngày sản xuất, hạn sử dụng
8/ Cách bảo quản
9/ Giá trị dinh dưỡng (nếu có)
10/ Mã vạch
11/ Công bố chất lượng sản phẩm
12/ Ngôn ngữ trình bày sản phẩm
13/ Tư vấn khách hàng
14/ Mã số sản phẫm (nếu có)
15/ Logo Halal (nếu có)
16/ ký hiệu tái sinh

P2: Protection: bảo vệ

Chữ P thứ 2 thường nhà cung cấp bao bì tư vấn cho khách hàng hoặc nhà cung cấp bao bì làm theo yêu cầu của khách hàng nếu khách hàng đó có phòng bao bì đã tiến hành thí nghiệm đạt.

1/ Chống lại sự va đập
2/ Chống lại khả năng xuyên thủng
3/ Chống mài mòn khi ma sát

P3: Preservation: bảo quản

Chữ P thứ 3 cũng giống như trường hợp của chữ P thứ 2.

1/ Vẫn giữ được chất lượng sản phẩm bên trong bao bì cho đến khi sử dụng như:
1.1/ sản phẩm vẫn không bị mềm do thẩm thấu bởi (O2, N2, CO2) và hơi nước (H2O)
1.2/ Mùi vị vẫn còn nguyên vẹn do thẩm thấu bởi (O2, N2, CO2) và hơi nước (H2O)

3. Phân loại bao bì nhựa

3.1. Chia theo ứng dụng:

  • Là loại bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
  • Thí dụ: stick hoặc sachet cà phê 3 in 1
  • Là loại bao bì tiếp xúc gián tiếp với sản phẩm
  • Thí dụ: gói cà phê 3in1 chứa 32 sachets x 16g

3.2 Chia theo số lớp:

  • Màng đơn lớp: là màng có 1 lớp, như túi shopping, túi xốp
  • Màng đa lớp là màng được ghép nhiều lớp, như túi trà, cà phê, bánh kẹo, bột giặt…

4. Từ viết tắt nguyên liệu làm bao bì

STT Tên viết tắt Tên đầy đủ
1 PE PolyEthylene
2 HDPE High-Density PolyEthylene
3 LDPE Low-Density PolyEthylene
4 MLPE Medium-Density PolyEthylene
5 LLDPE Linear Low-Density PolyEthylene
6 EVA Ethylene-Vinyl acetate copolymer
7 EAA Ethylene Acrylic Acid copolymer
8 EMAA Ethylene MethylAcrylic Acid copolymer
9 EEA Ethylene EthylAcry late copolymer
10 EMMA Ethylene Methyl Meth-Acrylate copolymer
11 EMA Ethylene MethAcrylate copolymer
12 ION Ionomer
13 PP PolyPropylene
14 PS PolyStyrene film or resin
15 PVC PolyVinyl Chloride
16 PVDC PolyVinyliDene Chloride
17 CPP Cast PolyPropylene
18 CNY Cast Nylon
19 PET (resin) Polyethylene terephthalate
20 A-PET Amorphous PET
21 C-PET Crystallized PET
22 BOPP Biaxially oriented PolyPropylene
23 BOPS Biaxially oriented PolyStyrene
24 BONY Biaxially oriented Nylon
25 BOSM Biaxially oriented MXD-6
26 BPET(Film) Biaxially oriented Polyethylene terephthalate
27 EVOH Saponified ethylene-vinyl acetate copolymer
28 BPVA Biaxially oriented polyvinyl alcohol
29 PAN Polyacrylonitrile film or resin
30 AL Aluminum foil
31 PT Plain cellophane
32 MST Moistureproof cellophane
33 I Ink
34 K PVDC coat
35 VM Vacuum metallized

5. Những ký hiệu

5.1 ký hiệu trong tráng ghép

  • Tráng đùn được ký hiệu 1 gạch xéo: “/”. Thí dụ: OPP(20)/PE(25) or PET(12)/PE(25)
  • Tráng khô được ký hiệu 2 gạch xéo: “//”. Thí dụ: OPP(20)//CPP(25) or PET(12)//CPP(25)

5.2 ký hiệu trong in ấn

OPP-I (20)//CPP(25), phần lớn bao bì nhựa được in mặt trong và mực in (Ink) được biểu diển bởi chữ “I”.

5.3 ký hiệu trong chất phủ bề mặt

Dùng dấu “-“ được đề cặp phủ, I (ink), K (PVDC: Polyvinylidene chloride) và VM: Vacuum metallized được viết dưới dạng: PET-I, OPP-K, PET-VM.

5.4 ký hiệu độ dày là () đơn vị tính là micromic, viết tắt là µm (1 micromic = 0.001mm)

Đơn vị chuyển đổi trong độ dày:

mm

inch

gauge

mil

microns

0.0064

0.00025

25

¼

6.4

0.0127

0.0005

50

½

12.7

0.0254

0.001

100

1

25.4

0.0508

0.002

200

2

50.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOTLINE: 0903 319 401