Cách trình bày thông tin trên bao bì

Thông tin trình bày trên bao bì cà phê như sau:

1/ Tên sản phẩm

2/ Tên và địa chỉ nhà sản xuất

3/ Định lượng sản phẩm

4/ Thành phần cấu tạo sản phẩm

5/ Xuất xứ sản phẩm

6/ Hướng dẫn sử dụng

7/ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

8/ Cách bảo quản

9/ Giá trị dinh dưỡng (nếu có)

10/ Mã vạch

11/ Công bố chất lượng sản phẩm

12/ Ngôn ngữ trình bày sản phẩm

13/ Tư vấn khách hàng

14/ Mã số sản phẫm (nếu có)

15/ Logo Halal (nếu có)

16/ Ký hiệu logo tái sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOTLINE: 0903 319 401